English (Tiếng Anh sơ cấp cho người học Việt Nam) Class | Amphy
English (Tiếng Anh sơ cấp cho người học Việt Nam) with Mitchell W | Amphy

English (Tiếng Anh cấp cho người học Việt Nam)

Chúng ta sẽ học các khối cơ bản của tiếng Anh bao gồm: bảng chữ cái, từ vựng thông dụng, ngữ pháp cơ bản, các cụm từ thông dụng, các tình huống giao tiếp thông dụng và nhiều hơn nữa


What you'll learn

Trong lớp học này, chúng ta sẽ học các kiến ​​thức cơ bản của Tiếng Anh Sơ cấp.  Điều này có nghĩa là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu về:
 - các động từ phổ biến (cảm thấy, ăn, chạy, v.v.)
 - đại từ (tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, nó, v.v.)
 - các trạng từ mô tả phổ biến (nhanh chóng, chậm rãi, sáng sủa, lờ mờ, v.v.)
 - các tính từ mô tả thông thường (đẹp, xấu, sạch, bẩn, v.v.)
 - các từ câu hỏi và cách đặt câu hỏi (“Đó là gì”? “Bạn thế nào?” “Bạn đến từ đâu?” v.v.)
 - cấu trúc câu cơ bản (chủ ngữ + động từ, chủ ngữ + động từ + tân ngữ, v.v.)
 - giới thiệu (Xin chào, tôi tên là ... / Bạn đến từ đâu? / Bạn làm nghề gì?)
 - các cụm từ phổ biến (Này, có chuyện gì vậy? / Tôi sắp đến muộn / Hẹn gặp lại sau / v.v.)
 Còn nhiều điều nữa chúng ta có thể học cùng nhau, nhưng điều đó sẽ cho bạn một ý tưởng tốt về những gì bạn có thể mong đợi học được từ lớp học này.  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi tin nhắn cho tôi và tôi rất sẵn lòng trả lời bạn.  Cảm ơn bạn đã xem lớp học của tôi và tôi rất mong được gặp bạn!

This class is perfect for

Lớp học này hoàn hảo cho những ai muốn bắt đầu học tiếng Anh hoặc nâng cao kỹ năng tiếng Anh hiện có của mình.  Người học trẻ và người lớn đều được chào đón, người học nước ngoài và trong nước cũng vậy.

Your Teacher

[object Object]
I have about a year of experience teaching English as a foreign language online, with students from all over. Most of my students are children from China, but I also have adult students from Taiwan, Vietnam, Russia, Ukraine, Greece, and Japan. I welcome anybody and everybody no matter where you are from! I love to meet new people and help change their world by learning English.

What students need

Một thái độ tích cực và sẵn sàng học hỏi!

How to participate

Simply click the link in your confirmation email to join the video call.
Note: Be sure to download Zoom for free on a desktop or mobile device before your scheduled class.