English (Tiếng Anh cấp cho người học Việt Nam)

with Verified Teacher
English (Tiếng Anh sơ cấp cho người học Việt Nam)-0English (Tiếng Anh sơ cấp cho người học Việt Nam)-1English (Tiếng Anh sơ cấp cho người học Việt Nam)-2
FavoriteFavorite
ShareShare
Send as giftSend as gift
60 min
Private Class
English (Tiếng Anh sơ cấp cho người học Việt Nam)-0

Book a private group

Looking to book a private group session?
Leave your details and let us take care of it.

NOT AVAILABLE Chúng ta sẽ học các khối cơ bản của tiếng Anh bao gồm: bảng chữ cái, từ vựng thông dụng, ngữ pháp cơ bản, các cụm từ thông dụng, các tình huống giao tiếp thông dụng và nhiều hơn nữa


What you'll learn

Trong lớp học này, chúng ta sẽ học các kiến ​​thức cơ bản của Tiếng Anh Sơ cấp.  Điều này có nghĩa là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu về:
 - các động từ phổ biến (cảm thấy, ăn, chạy, v.v.)
 - đại từ (tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, nó, v.v.)
 - các trạng từ mô tả phổ biến (nhanh chóng, chậm rãi, sáng sủa, lờ mờ, v.v.)
 - các tính từ mô tả thông thường (đẹp, xấu, sạch, bẩn, v.v.)
 - các từ câu hỏi và cách đặt câu hỏi (“Đó là gì”? “Bạn thế nào?” “Bạn đến từ đâu?” v.v.)
 - cấu trúc câu cơ bản (chủ ngữ + động từ, chủ ngữ + động từ + tân ngữ, v.v.)
 - giới thiệu (Xin chào, tôi tên là ... / Bạn đến từ đâu? / Bạn làm nghề gì?)
 - các cụm từ phổ biến (Này, có chuyện gì vậy? / Tôi sắp đến muộn / Hẹn gặp lại sau / v.v.)
 Còn nhiều điều nữa chúng ta có thể học cùng nhau, nhưng điều đó sẽ cho bạn một ý tưởng tốt về những gì bạn có thể mong đợi học được từ lớp học này.  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi tin nhắn cho tôi và tôi rất sẵn lòng trả lời bạn.  Cảm ơn bạn đã xem lớp học của tôi và tôi rất mong được gặp bạn!

This class is perfect for

Lớp học này hoàn hảo cho những ai muốn bắt đầu học tiếng Anh hoặc nâng cao kỹ năng tiếng Anh hiện có của mình. Người học trẻ và người lớn đều được chào đón, người học nước ngoài và trong nước cũng vậy.
Learn ,language-and-culture.english, with Mitchell W | Amphy

Meet Mitchell Wintrow,

Your teacher

I have over 2 and half years of experience, and I have an Advanced Software Engineering certification from Hack Reactor (owned by Galvanize) and many other certifications regarding Open Source Intelligence gathering, penetration testing and software development. I am most skilled with web development including HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, Node.js, PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, NGINX, Express, and much much more including frameworks such as React(Class Components and Hooks), React Router, Next.js, jQuery, EJS, MaterialUI, Bootstrap, Styled Components, and CSS Modules. I am also very comfortable working from the command line via Windows CMD prompt, Windows Powershell, BASH and ZSH. When it comes to more backend specific technologies for the web, native operating systems, and even mobile applications, I also have experience with languages such as Java ( for web servers/APIs, Desktop applications, and mobile applications) including the Spring framework, Kotlin for Android specific development, Python (Desktop applications and web servers/APIs), and Golang for web servers/APIs. Concerning teaching English, I have 3 separate certifications to teach English as a foreign language and I have about 2 years of experience teaching students from around the world. I also speak Vietnamese, Mandarin Chinese, and some Russian and Spanish. Currently, however, I am only offering a Conversational English class, because I am focused on software engineering and development.

What to bring

Một thái độ tích cực và sẵn sàng học hỏi!

How to participate

emailHead to your confirmation email or booking page, and click the button to join the stream.
zoom callIf you haven’t already, download Zoom for free on your computer or smartphone in advance.